Dłużnik: Przemysław Pasieko

NIP
6282184214
Adres
ul. Grunwaldzka **B
32-540, Trzebinia
Wartość długu
12 250,00 PLN
Cena sprzedaży
12 250,00 PLN
Termin płatności
2020-08-17 (przeterminowany: 426 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 21867 (dodano: 2021-03-09)