Dłużnik: ALMALU TSL MARIUSZ BERNACIAK

NIP
7732297658
Adres
Warszawska *** *
25-512, Kielce
Wartość długu
56 777,00 PLN
Cena sprzedaży
56 777,00 PLN
Termin płatności
2018-09-11 (przeterminowany: 93 dni)
Uwagi
-

ID: 11387 (dodano: 2018-10-11)