Dłużnik: D.A.V. Krzysztof Ciszak

NIP
9730333598
Adres
ul. Tadeusza Zawadzkiego Zośki****
65-528, Zielona Góra
Wartość długu
396,00 PLN
Cena sprzedaży
396,00 PLN
Termin płatności
2018-09-07 (przeterminowany: 47 dni)
Uwagi
Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 11390 (dodano: 2018-10-11)