Dłużnik: AVIATUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP
4990621819
Adres
ul. HIERONIMA DERDOWSKIEGO **
83-304, PRZODKOWO
Wartość długu
51 084,43 PLN
Cena sprzedaży
51 084,43 PLN
Termin płatności
2018-09-30 (przeterminowany: 24 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 11384 (dodano: 2018-10-11)