Dłużnik: F.H.U INTEGRO Szymon Niemczyk

NIP
6842457832
Adres
ul. * Maja **
38-481, Posada Górna
Wartość długu
1 185,70 PLN
Cena sprzedaży
1 185,70 PLN
Termin płatności
2018-07-20 (przeterminowany: 96 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 11383 (dodano: 2018-10-11)