Dłużnik: KATARZYNA SANTOLAK instruktor fitness;JTB POLAND KATARZYNA SANTOLAK

NIP
5252382564
Adres
al. Wojska Polskiego ** lok. ***
01-515, Warszawa
Wartość długu
492,00 PLN
Cena sprzedaży
492,00 PLN
Termin płatności
2018-05-09 (przeterminowany: 138 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 11094 (dodano: 2018-09-14)