Dłużnik: EMP Dominik Pruszyński

NIP
8381850626
Adres
ul. Dojazdowa *
96-320, Szeligi
Wartość długu
21 906,08 PLN
Cena sprzedaży
25 906,08 PLN
Termin płatności
2018-08-26 (przeterminowany: 29 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 11093 (dodano: 2018-09-14)