Dłużnik: PAZERA TOMASZ FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA

NIP
6443128794
Adres
ul. Piaskowa *
84-207, KOLECZKOWO
Wartość długu
148 253,88 PLN
Cena sprzedaży
148 253,88 PLN
Termin płatności
2017-12-23 (przeterminowany: 235 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to EUR. Przeliczono po kursie 4,3094.

ID: 10859 (dodano: 2018-08-10)