Dłużnik: POL-BAZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP
6141574172
Adres
Papieża Jana Pawła II *a lok. *
58-400, Kamienna Góra
Wartość długu
254,61 PLN
Cena sprzedaży
254,61 PLN
Termin płatności
2017-07-17 (przeterminowany: 394 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 10856 (dodano: 2018-08-10)